top of page

Uygulama Alanları

Tıbbi Alanlar

 • Ameliyathane ve salonların sterilizasyonu.

 • Ameliyatlarda kullanılan cerrahi alet ve cihazların sterilizasyonu.

 • Diyaliz makinelerinin sterilizasyonu.

 • Başta ameliyathane ve laboratuvar olmak üzere bütün departmanlardaki personelin hijyen ihtiyaçları

 • Ev ve hastanelerde mobilyadan kaynaklanan mikrobiyal kontaminasyonu önlemeye dönük ihtiyaçlar.

 • Hastanelerde kullanılan hassas cihazların sterilizasyonu.

 • Tıbbi endoskopların temizlenmesi ve sterilizasyonu.

 • Tıbbi cihazların periyodik bakımı ve endüstriyel lenslerden atıkların uzaklaştırılması.

 • Salon ve koridor zeminleriyle diğer yüzeylerin dezenfeksiyonunda, hasta ve yakınlarının tahliyesine gerek kalmaksızın uygulanabilen çözümler.

 

Gıda Endüstrisi

 • İçme suyunun sterilizasyonu.

 • Deniz ürünlerinin muhafazası, ambalajlanması ve nakliyesi işlemlerinde kullanılan malzemelerin ve mekanların sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu.

 • Balık yağlarının istenmeyen kokulardan arıtılması.

 • Sebze ve meyvelerin depo ömrünün maksimum seviyelere çıkarılmasında kullanılan tesis ve mekanların sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu.

 • Hayvan derisinin işlenmesi aşamalarında dezenfeksiyon amaçlı.

 

Su Arıtma

 • Su ve suyun tedarik ağlarının (pompa, boru hattı, ve diğer tesisat unsurlarıyla birlikte, kule ve kuyular gibi...) sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu

 • Yüzme havuzu ve çeşme gibi toplu kullanıma açık tesislerin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu.

 

 

Hayvan Sağlığı

 • Kümes hayvanları başta olmak üzere, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılıkta kullanılan barınma mekanlarının, geniş kapasiteli tesislerin ve müştemilatlarının sterilizasyonu ve dezenfeksiyonuna yönelik çözümler. 

 • Hayvan yiyeceği olarak kullanılan samanın, virüs yoluyla bulaşanlar öncelikli olmak üzere, hastalık bulaştıran her türlü mikroptan arındırılmasına yönelik çözümler

 • Evcil kuşlar ve yumurtaları için hastalık riskine karşı önleyici olarak ve hastalıkların tedavisine yönelik olarak geliştirilmiş çözümler

 • Et olarak tüketilen kümes hayvanlarının ve çiftlik hayvanlarının kesiminden itibaren bozulmadan uzun süre korunabilmesini sağlamaya yönelik çözümler.

 • Hayvan uyuzunun tedavisine yönelik çözümler.

 • Arı hastalıklarının tedavisine önlenmesine ve verim artışının desteklenmesine yönelik çözümler.

 • Balık havuzlarındaki suyun, yumurtalarla birlikte sterilizasyonuna yönelik çözümler.

 • Nadir ve bakımı titizlik gerektiren balık türlerinin mikrop ve mantarlardan korunmasına, karides, salyangoz ve yumuşakçaların yetiştirilmesinde sıhhi şartların oluşturulmasına yönelik çözümler.

 

Tarım Ürünleri

 • Tohumların sisleme ve çimlenme sürecini destekleyen, tüketime yönelik tahıl ve tohumlukların mikrop ve mantardan arındırılmasına yönelik dezenfeksiyon çözümleri

 • Bitki büyümesini destekleyen çözümler.

 • Nadir bitkilerin ve süs bitkilerinin sulanmasında kullanılan suyun elverişli sıhhi koşullarda kullanımına, sulama yoluyla bulaşan hastalık mikroplarından arındırılmasına yönelik önleyici çözümler.

 

Genel Kullanım

 • Her türlü ulaşım aracı, özellikle gıda ve tarım ürünlerinin taşınmasında ve saklanmasında kullanılan kap, güğüm, tank gibi gereçlerin sterilizasyonu ve dezenfeksiyonu.

 • Bulaşıcı hastalıkların yayılmasına birinci derecede riskli görülen kütüphane, kafe, restoran, etkinlik mekanları, cezaevi, okul ve üniversite salonları gibi toplu kullanıma açık yerlerin dezenfeksiyonu.

bottom of page