top of page

Mevzuata Uygunluk

Gıda güvenliği ve çevrenin gözetilmesi doğrultusunda toplum sağlığını ilgilendiren mevzuata uygunluk, aksi düşünülemeyecek bir taahhüdümüzdür. Bu taahhüt doğrultusunda şirket içi işleyiş, pazar, tedarik zinciri ve müşteri ilişkilerini ilgilendiren süreç titizlikle denetlenmektedir.

Aşağıda, bu alanda Avrupa Birliği müktesebatında ortaya konan standartlarla birlikte bilinmesi gerekenler, kapsamlı bir metin halinde bir araya getirildi.

bottom of page