top of page

HOCl Nedir?

HOCl, hafif bir narenciye suyu kuvvetinde, zayıf bir asit olan Hipokloröz Asit’in bilimsel formülüdür. HOCl, bakteri ve virüslere karşı savaşmak, vücudu korumak ve iyileştirmek için tüm memelilerde beyaz kan hücreleri tarafından  doğal olarak  üretilir.

HOCl, istilacı bakteri, mantar ve virüslere karşı etkili olan güçlü bir oksidandır. 1970'lerde tuzlu su çözeltisinden elektrik geçirilerek ilk HOCl üretildi. HOCl, CORONA VİRÜS de dahil olmak üzere, Tüberküloz, Lejyonella, H1N1 (domuz gribi), M. Chelonea, Poliovirus, HIV, Aureus, E. Coli, Candida Albicans, Enterococcus Faecalis, P Aeruginosa gibi patojenlere karşı etkili, canlıda kullanılabilen tek dezenfektandır. Çünkü HOCL insan vücudunun savunma sisteminin, bakteri ve virüslere karşı kendisinin ürettiği, doğadaki patojen mikroorganizmalara karşı en etkin maddedir.

Vücudumuzda bulunan akyuvar adı verilen hücreler, bakteri ve virüslere karşı mücadele ederken  Hipokloröz Asit (HOCl)  adı verilen fizyolojik bir madde üretir. Bu madde doğada bilinen en geniş ve etkili spektrumu olan biosittir. Zayıf asidik özelliği sayesinde tahriş edici özelliği ve insan sağlığına zararı yoktur. Dolayısıyla doğada bilinen en iyi antiviral ve antibakteriyel dezenfektandır ve insan vücudu bilinen en iyi dezenfektanı üretmektedir.

İnsan vücudu herhangi bir mikrobiyal saldırıya maruz kaldığında 1 Nötrofilin 0,1 Um Hipokloröz Asit üretir ve bu miktar 1 dakika içerisinde 15 milyon kolibasiliyi öldürdüğü bilimsel olarak ispatlanmıştır.

HOCl nasıl elde edilir?

ECA, İngilizce’de ELECTRO CHEMICAL ACTIVATION ’un kısaltmasıdır.

Tuzlu suyun elektro-kimyasal aktivasyonundan (ECA) HOCl üretimi 1970’lerde geliştirilmiştir.

ECA sadece tuz ve suyun, elektrokimyasal hücrede elektrolizi ile % 100 doğada çözünebilen, dezenfektan olan Hipokloröz Asit (HOCL) ya da diğer adıyla süper okside su üretmeye yarayan patentli bir teknolojidir. Katot tarafında toplanan maddelere Katolit (Catholyte), anot tarafında toplanan maddelere Anolit (Anolyte) adı verilir. Anolit solüsyonu ağırlıklı su ve Hipokloröz Asitten oluşmaktadır.

HOCL, NEDEN DİĞER DEZENFEKTANLARA GÖRE PATOJENLERİ ÖLDÜRMEDE DAHA ETKİLİDİR?

Hipokloröz Asit ve Sodyum Hipoklorit (çamaşır suyu) karşılaştırması:

Hipoklorit iyonu negatif elektrik yükü taşırken Hipokloröz Asit nötr elektrik yüküne sahiptir. Hipokloröz çok hızlı bir şekilde hareket eder ve saniyeler içinde bakterileri oksitler, hipoklorit iyonun da bunu yapmak için yarım saat beklemek gerekir.

Mikrop yüzeyleri, negatif yüklü hipoklorit iyonunun mikrop yüzeylerine itilmesine yol açan negatif bir elektrik yükü taşır ve bu da hipoklorit iyonunun mikropları öldürmede daha az etkili olmasını sağlar. Hipokloroz asitin nötr elektrik yüküne sahip olması, mikropları çevreleyen koruyucu bariyerlere daha etkili bir şekilde nüfuz etmesini sağlar.

 

İki bileşiğin oranı, suyun bağıl asiditesi (pH) ile belirlenir. Yapılan birçok bilimsel yayın HOCl’nin insan üzerinde uygulamasında en ideal pH seviyesinin 6.2 olduğunu göstermiştir. Aulyte markasıyla ürettiğimiz dezenfektanların pH seviyesi 6,2'dir.

Hipokloroz Asit güçlü bir oksitleyicidir ve mikrobiyal patojenlerin öldürülmesinde Sodyum Hipokloritten (çamaşır suyu)  100 kat daha etkili olduğu bir çok bilimsel yayınla kanıtlanmıştır.

Hipokloröz asit doğal olarak tüm memelilerin beyaz kan hücreleri tarafından üretilir. Oksidasyon ve klorlama yoluyla patojenleri öldüren bağışıklık sisteminde önemli bir rol oynar.

Hipokloroz asit insan vücudunun bakteri ve virüslere karşı ürettiği fizyolojik bir moleküldür. Bu molekül, negatif yüklü hipokloritten (OCl-) farklı olarak nötr olarak yüklüdür yani yüksüzdür, bu bakımından benzersizdir. Peki bu neden önemlidir?

Dezenfektanlar ve mikrobiyal patojenler mıknatıslara benzer şekilde birbirleriyle etkileşirler. Negatif yüklü iki mıknatısı bir araya getirirseniz, birbirlerini iterler. Bakteriler ve hipoklorit hem negatif yüklüdür hem de birbirini iten negatif yüklü iki mıknatıs gibi davranırlar. Hipokloröz asit (HOCl) nötr olarak yüklüdür ve bakteriler tarafından itilmez.  HOCl, bakterilerin duvarlarına kolayca nüfuz eder ve güçlü oksidasyon potansiyeli ile bakteri ve virüslerin hücre zarını parçalayarak yok eder.

PH NEDEN ÖNEMLİDİR?

Serbest bulunan bir klor(FAC) molekülü bağlı olmayan bir moleküldür. Üç serbest klor formu vardır: klor gazı, Hipokloröz Asit ve hipoklorit. 25°C' lik sabit bir sıcaklık varsayıldığında, pH 3'ün altında olduğunda serbest klor çözeltide klor gazı olarak bulunacaktır. pH 7.5'in üzerinde olduğunda, serbest klorün %50'den fazlası hipokhorit (OCl-) olacaktır ve pH 11'e yükseldikçe ortamdaki serbest klorün hepsi hipoklorite donüşecektir. pH 3 ve pH 7.5 arasında serbest klor çözeltisi hipokloröz asit (HOCl) baskın olacaktır.

En ideal pH 6.2 dir. Burada nerdeyse aktif dezenfektan görevi gören moleküllerinin tamamı HOCl’dir. İnsan derisinin pH’ı 5,5 dur, ve derinin hemen altında pH 7,0 dir. Derimiz, bakteri ve virüslere karşı bir kalkan görevi görmesi için pH’ı 5,5 dur, yani hafif asidiktir.

Kullanılan ALKOL bazlı dezenfektanlar, çok sık kullanılırlarsa deride çatlaklar oluştururlar ve bu çatlaklar bakteri ve virüsler için yeni vücuda giriş yolu açarlar. Bundan dolayı alkol bazlı dezenfektanları kullanırken çok dikkatli olunmalıdır.

HOCI (HİPOKLORÖZ ASİT) FİZYOLOJİSİ

Hipokloröz asit bilinen en etkili biyositlerden biridir. Kimyasal yapısı HOCl'dir. İnsan bağışıklık sistemi tarafından invaziv organizmaları öldürmek ve enfeksiyonla savaşmak için üretilir. Beyaz kan hücreleri, istilacı patojenlerle savaşmak için bu doğal oksidanı kendileri üretir ve serbest bırakır.

İnsan derisinde bir yara insan oluşursa, zararlı patojenler için insan hücrelerini istila etmek için bir geçit oluşturur. Bir tür beyaz kan hücresi olan nötrofiller, kanda patojenlerin istila ettiği yere seyahat ederler. İstila edilen hücreler sonrasında hipoklöröz asit milisaniye vücudun bağışıklık sistemi hücreye zarar vermeden önce patojeni yok ederek yanıt verir. İstila eden patojenler, fagositoz adı verilen bir işlemle beyaz kan hücreleri tarafından yutulur. Hipokloröz Asit bir biyosittir ve mikrobiyal patojeni milisaniye temas süresi içinde öldürür. Bu antimikrobiyal işleme Oksidatif Patlama denir.

bottom of page