top of page
Pipetleme Örnekleri ve Test Tüpü
Aulyte-Logo_PNG.png

Cihazlar

STEL Cihaz

Cihaz2.jpg

STEL cihazlarında sentezlenen ANK anolitin avantajları, bilimsel raporlar ve uygulama sonuçlarıyla kanıtlanmıştır. Anolyte ANK, farklı dezenfektanların içerdiği etkin maddelerin toplam performansını tek üründe birleştirerek ortaya ideal bir çözelti çıkarır.

Cihaz1.jpg
 • Sporlar dahil, her türlü patojenik mikroorganizmaya karşı en ileri sonuçlar elde edilir.

 • Dezenfeksiyon ve sterilizasyon amaçlı olarak kullanılabilir.

 • Ön sterilizasyon, temizleme ve sterilizasyondan oluşan üç aşamalı süreci tek işlemde birleştirir.

 • Konsantrasyonundaki aktif madde oranı sabit olmasına karşın, hem dezenfektan ve sterilizasyon ajanı olarak, hem de harici uygulamayla ilaç olarak aynı anda kullanılabilmesi, sadece Anolyte ANK'da bulunan bir özelliktir.

 • Evrensel standartlarda çözüm sunar. Tıbbi cihaz ve ekipmanların dezenfeksiyonu, sterilizasyonu, binaların genel temizliği yanında, hastane çalışanların kıyafetlerinde ve cerrahın el temizliğinde dezenfektan olarak kullanılabilir.

 • Anolitin aktif maddelerinin metastabiletisine yol açan patojenik mikroorganizmaların direnç geliştirme olasılığını dışlar.

 • Biyofilmlere karşı, düşük konsantrasyonlarda bile etkilidir. Sudaki uygulamalara yönelik olarak yürütülen testler, uzun süreli kullanımlarda bile biyofilm oluşumuna rastlanmadığını kanıtlamıştır.

 • İnhalasyon ve enteral maruziyetlerde minimum toksisite sınıfında kabul edilmiştir. Cilt emici ve tahriş edici etkiler görülmez. Doğumevlerinde ve çocuk bakım tesislerinde kullanılması onaylanmıştır.

 • Silme, serpme, ıslatma ve püskürtme yoluyla uygulanabilir.

 • Aktif maddenin düşük oranlı konsantrasyonuna karşılık, aktivite hızı sayesinde uygulandığı malzemenin agresif etkilere maruz kalmasına mahal bırakmaz.

 • Uygulandığı yerlerde iz bırakmadığı için çevre dostu bir üründür. Aktif madde, düşük mineralli su içmekle kendiliğinden bozunur.

 • Tıbbi ürün ve ekipmanlar, su, hava, gıda ürünleri ve hammadesi, bitkiler, çöpler, mekanlar, yüzeyler, her türlü enfeksiyon odağı, Anolyte ANK'nin kullanım alanına girer.

 • STEL cihazı, Anolyte ANK'nin ihtiyaç duyulan yerde ve zamanda kolaylıkla sentezlenmesini sağlar.

 • Düşük maliyeti ve yüksek performansı, muadillerine göre bir başka üstünlüğüdür.

 • Farklı alanlarda farklı ürünlerin kullanılageldiği tıbbi kuruluşlarda, her türlü dezenfektanın üstün özelliklerinin tamamını bünyesinde topladığı için tek ürün olarak kullanılabilir. 

UYGUN FİYATLARLA, HASTANELERİ VE GIDA LABORATUVARLARINI STERİL ANOLİT ÜRETİM CİHAZLARI İLE

BAKIM HİZMETİ İLE DONATMAYA HAZIRIZ.

Asit Nötr Anolitik Sterilizasyon Çözeltisi Üretimi

bottom of page